Inovace

Filozofie inovací

Inovace jsou motorem pokroku a udržitelného růstu; v Heitkamp & Thumann Group stojí na této myšlence celá filozofie společnosti a všechny podnikatelské aktivity. Skupina věří v sílu myšlenky inovace, která vyzývá všechny zúčastněné k tomu, aby znovu přemýšleli o tom, co již existuje, a hledali nová řešení – celkově i v detailu.  

Magazín inovací 

Magazín inovací zobrazuje hlavní body inovačních aktivit v koncernu Heitkamp & Thumann Group.

KE STAŽENÍ

JAK DEFINUJEME INOVACI V HEITKAMP & THUMANN

Management strategických inovací u Heitkamp & Thumann

Inovace je proces provádění změn na výrobcích, technologiích, procesech, obchodních modelech a službách. Změny mohou být velké či malé, radikální nebo inkrementálních; ve všech případech je jejich účelem vytvořit něco nového a zároveň hodnotného pro naše zákazníky.  

Management strategických inovací u Heitkamp & Thumann je založen na 3 základních kamenech:
• Inovace vycházející z potřeb trhu (trychtýřový systém, viz obrázek níže)
• Individuální přístup k řízení portfolií  
• Tým odborníků z různých oborů, kteří při řízení inovačních projektů používají osvědčené inovační metody

Tímto způsobem je zabezpečen vyvážený směr inovací, který je v souladu s naší firemní strategií a významnou měrou se podílí na růstu a zisku skupiny Heitkamp & Thumann.  

“Naši budoucnost vytvářejí inovace“