Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. Nakládáme s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými v souladu jak se zákonnými předpisy pro ochranu údajů, tak s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to v rámci možností stále na dobrovolném základě. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Upozorňujeme na to, že přenášení údajů po internetu (např. v e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Komplexní ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Soubory cookie

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Soubory cookie nepůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Po skončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání souborů cookie informováni a povolíte je jen v jednotlivých případech, vyloučíte jejich přijetí v konkrétních případech nebo celkově a aktivujete jejich automatické vymazání při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • adresa URL odkazujícího serveru
  • hostitelský název přistupujícího počítače
  • čas dotazu serveru


Tyto údaje nelze přiřadit určitým osobám. Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Vyhrazujeme si dodatečné prověření těchto údajů, pokud se dozvíme o konkrétních důvodech protiprávního používání.

Kontaktní formulář

Pokud nám přes kontaktní formulář pošlete dotazy, uloží se vaše údaje z dotazového formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů pro účely zpracování dotazu a pro případné následné otázky. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho svolení.

Šifrování SSL

Tato stránka používá z důvodu bezpečnosti a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám, provozovateli stránek, zasíláte, šifrování SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://", a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Když je aktivováno šifrování SSL, nemohou si třetí strany číst data, která nám zasíláte.

Právo na informace, vymazání, blokaci

Vždy máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat a rovněž právo na opravu, blokaci či vymazání těchto údajů. Máte-li k tomuto tématu či jakémukoli jinému tématu souvisejícímu s osobními údaji dotazy, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Využití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádění tiráže k zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se tímto nepovoluje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například formou spamových e-mailů.

 

Zdroj: www.e-recht24.de